ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา

22 Views

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จึงแจ้งให้ผู้ประสงค์จะขอย้ายที่เคยยื่นคำร้องไว้แล้ว (ช่วง 1-15 สิงหาคม 2562) แต่ไม่ได้เลือกสถานศึกษาที่ว่าง หรือผู้ที่ยังไม่เคยยื่นคำร้อง สามารถยื่นคำร้องขอย้ายไปสถานศึกษาที่ว่างหรือคาดว่าจะว่างได้ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติม<<

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร 039 314 402 ต่อ 15, 16

Posted in ข่าวประกาศจากเขต/ศธจ.