ประชาสัมพันธ์แจ้งขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

17 Views

ประชาสัมพันธ์แจ้งขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

รายละเอียดด้านล่าง

Posted in ข่าว/ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ.