สพม.17 จัดกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ”

202 Views

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริต กำหนดให้มีการเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ของทุกวันทำการ

Posted in กิจกรรม สพม.17.