สพม.17 จัดกิจกรรม “จิตอาสา ถวายเทียนพรรษา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จัดกิจกรรม “จิตอาสา ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดกลางเก่า ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยคณผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 นำเทียนพรรษา ถวายวัดดังกล่าวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

Posted in กิจกรรม สพม.17.