ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.