ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

119 Views
Posted in ข่าวประกาศจากเขต/ศธจ, ไม่มีหมวดหมู่.