ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารงาน จาก สพม.34

95 Views

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  สพม.17 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การบริหาร จาก  สพม.34 (เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) นำโดยนายเจดีย์  เดชพันธ์ รองผอ.สพม.34 และบุคลากรจาก สพม.34
โดยมี นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.17 และน.ส.ทิวา ยานไกล รองผอ.สพม.17 พร้อม ผอ.กลุ่ม สพม.17 ทำการต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ข้อคิดการดำเนินงาน ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.