ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม สพม.17

192 Views

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพม.17 ในการดำเนินงานภายใต้นโนบายของ สพฐ.
โดยมีนายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.17 นางสาวทิวา ยานไกล รอง ผอ.สพม.17 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การต้อนรับ
ซึ่งนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้โอวาทและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.