งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจําเดือนตุลาคม 2563

Posted in procurementannouncement, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์.