ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.17 ได้เป็นประธาน ในการดำเนินการประชุม บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องโสตทัตนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมี ผอ.โรงเรียน/ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงนโนบายจากกระทรวงศึกษาธิการ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ในรอบการประชุมที่ผ่านมา

Posted in InformationSesaChantrat.