ประชุม กศจ.จังหวัดตราด

98 Views

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๗

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการบริหารงานการศึกษาของภาพรวมในจังหวัดตราดทั้งด้านบริหารงานบุคคล ด้านพัฒนาการศึกษา และด้านยุทธศาสตร์การศึกษาร่วมกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.