ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน(จังหวัดตราด) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

75 Views

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดตราด) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเรือนเกรา โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *