ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน(จังหวัดจันทบุรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

61 Views

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดจันทบุรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *