พุธเช้าข่าว สพฐ.

99 Views

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เเละ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๗ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *