ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

124 Views

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ให้การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน ๔ ราย ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ณ โรงเรียนที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ ๑. นางสาวจูนมณี กิจครวญ ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ๒. นางสาวชลธิชา กองเขียว ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ๓.นางสาวกานติมา นีลมงคล ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ๔. นางสาวอาทิตยา ขี้เหล็กสี ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมท่าเเคลง จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *