พุธเช้าข่าว สพฐ. ๖/๐๑/๖๔

82 Views

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *