ประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้เเจงเเนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

92 Views

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ และนางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ร่วมประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้เเจงเเนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *