คำสั่งจังหวัดจันทบุรี​ ที่ 1/2564 ลงวันที่​ 3 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

42 Views
Girl in a jacket
Posted in ประกาศ/คำสั่งจังหวัดจันทบุรี COVID-19.