ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานในสังกัด สพฐ.

110 Views
Posted in ประกาศ/คำสั่งศธ-สพฐ-COVID19.