แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

38 Views

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รายละเอียดตามหนังสือด้านล่าง

Posted in กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.