แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

39 Views

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดตามหนังสือด้านล่าง

Posted in กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.