การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 2/2564

ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด โดยมีนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานพร้อมด้วย รองผอ.สพม.จบตร 3 ท่าน และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 39 โรงเรียน และรวมถึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดจันทบุรี และตราด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49
เนื้อหาประกอบด้วยการแจ้งนโยบาการศึกษา ของสพฐ. สู่โรงเรียน และเรื่องแจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้ทางโรงเรียนทราบถึงแนวทางการปฎิบัติ ในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.