ปฏิทิน ผอ.สพม.17

January 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • วันขื้นปีใหม่
2
3
4
 • ร่วมเป็นสักขีพยานในการหมุนวงล้อออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/มอบ รองทิวา ยานไกล ร่วมงานแทน
5
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ณ ห้องประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบจ.จันทบุรี/มอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมแทน
6
 • ปฐมนิเทศข้าราชการครู บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมทอขวัญ
7
8
9
10
11
12
 • ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการ รร.คุณภาพของชุมชนและ รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุม สพป.จันทบุรี เขต ๑
13
14
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ ทำความดี ด้วยใจ ณ ด่านตรวจศาลเจ้าแม่เขาเกลือ (แต่งกายชุดจิตอาสา เสืือเหลือง กางเกงดำ ผ้าพันคอ หมวกสีฟ้า)
 • บันทึกคลิปวิดีโองานวันครู ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.๑๗(แต่งกายผ้าไทย)
15
16
17
18
 • ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
 • ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทอขวัญ
19
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ณ รร.เครือหวายวิทยาคม
20
21
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ณ ห้องประชุมทอขวัญ
22
 • ประชุมผ่านระบบทางไกล เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Aloneฯ ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.๑๗
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ห้องบุษราคัม อบจ.จันทบุรี /มอบ รองบุณยกุล หัตถกี ประชุมแทน
23
24
25
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กรณีโรงเรียน stand Alone ณ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
26
 • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ "ช้างขาวเกมส์" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี ประชุมแทน
27
28
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
29
30
31
Posted in .