ประกาศ/คำสัง กระทรวง

ประกาศ/คำสัง กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

อ่านรายละเอียดต่อ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพม.17

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสถานการโควิด-19 สพม.17

อ่านรายละเอียดต่อ

ประกาศจังหวัดจันทบุรีและตราด

ประกาศต่างๆของจังหวัดจันทบุรีและตราด
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

อ่านรายละเอียดต่อ

ข้อมูลการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพม. 17 ในสถานการณ์โควิด-19

สพม.17 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 39 โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 23 โรงเรียน และ จังหวัดตราด 16 โรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

App หมอชนะ

ปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ข้อมูลการเรียนการสอน