See PRO editionSee PRO edition

ภาพข่าวกิจกรรม

"วันเกษียณที่ศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ สู่หลักชัยแห่งเกียรติยศ"

"วันเกษียณที่ศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ สู่หลักชัยแห่งเกียรติยศ"

27 กันยายน 2558

"วันเกษียณที่ศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ สู่หลักชัยแห่งเกียรติยศ" 24 กันยายน 2558 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบ เกียรติบัติและโล่แก่ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

Best Practice โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

Best Practice โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

22 กันยายน 2558

วันที่ 20 กันยายน 2558 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ฯ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมีการบรรยาย "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21" จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กพท./อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และกิจกรรมการนำเสนอประกวดสุดยอด Best Practice ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

TemPage

 

ข่าวครูไทย

KM-BANK@SESA17

ธนาคารความรู้ชาว สพม.17 "ร่วมฝากและแบ่งปันความรู้ที่ไร้พรมแดน"
www.sesa17.go.th Designed by ITEC SESA.17