See PRO editionSee PRO edition

ภาพข่าวกิจกรรม

สพม.17 ร่วมต้อนรับนักเรียนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

สพม.17 ร่วมต้อนรับนักเรียนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

18 พฤษภาคม 3101

นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.17 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับนักเรียนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  เพื่อตอบสนองนโยบายของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ควรอยู่รับเด็กที่ประตูโรงเรียนกับครู เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน รวมทั้งดูการจราจร และอื่นๆ พร้อมกันนี้ให้สอนนักเรียนเรื่องการไหว้ การพูดจาสุภาพ และการปรับตัวใช้ชีวิตในโรงเรียน  

สพม.๑๗ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สพม.๑๗ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

14 พฤษภาคม 2558

นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.๑๗เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีโดยมีดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

TemPage

 

ข่าวครูไทย

KM-BANK@SESA17

ธนาคารความรู้ชาว สพม.17 "ร่วมฝากและแบ่งปันความรู้ที่ไร้พรมแดน"
www.sesa17.go.th Designed by ITEC SESA.17