ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เกียรติบัตร การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการอ่าน เขียน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)ปีการศึกษา2560 เขียนโดย Super User ฮิต: 122
ผลการประเมินวิจัยเชิงบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เขียนโดย Super User ฮิต: 750
ปรกาศผล Best of the Best งาน Success Story Symposium SESA 17 เขียนโดย Super User ฮิต: 1708
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพท.ปี 2560 เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 171
ประกาศผล Best of the Best งาน Success Story Symposium SESA17 '59 เขียนโดย Super User ฮิต: 1931
สพม.17 ได้รับโล่และเกียรติบัตรจาก สพฐ. ผลคะแนน O-NET ม.3 ประจำปี 58 คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระ ลำดับที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 1400
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User ฮิต: 2875
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ฮิต: 2225
ประกาศผล (Best Practice) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ฮิต: 5655
สพม.17 .. ประกาศผลการคัดเลือก"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559 ฮิต: 1401