เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 491

Yesterday 338

Week 491

Month 5088

All 109012

Currently are 21 guests and no members online

ss3

 

       รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 นายพิทยุตม์ กงกุล เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยศาสตร์พระราชา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนิวเทลเวอร์ลอด จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาศักภาพของตนเอง
ด้วยศาสตร์พระราชา

 

 

Icon Gallery

myFlickr