IMG 9821

          วันที่ 17 กรกฏาคม 2560  นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม. 17 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 3/2560 จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล เป็นประธานเปิด ณ วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี โดยคุณครูมีนักเรียนจากโรงเรียนใรสังกัด สพม. 17 และ สพม. 7 เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฏาคม 2560

Icon Gallery

myFlickr