เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 486

Yesterday 338

Week 486

Month 5083

All 109007

Currently are 39 guests and no members online

IMG 7513 Small

        นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา ด้วย Office 365 Education สำหรับการเรียนรู้แบบ
Active Leaning ณ โรงแรม เคพีแกรน จันทบุรี  ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
เป็นครูจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัด จันทบุรี ตราด และระยอง 
      การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา
ได้รับข่าวสารทีถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

IMG 7521 Small

 

IMG 7500 Small

IMG 7503 Small