IMG 9016small

    ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพม.17 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.5 ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร พร้อมเข้าสู่เขตสุจริต เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
โดยมีนายวรวิทย์ พรหมคช กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมของ สพม.17 ทั้งนี้ นางบังอร  ควรประสงค์ นิเทศน์ศึกษา ได้บรรยายเรื่องการดำเนินกิจกรรม
เขตสุจริต ของสพม.17 ให้แก่คณะศึกษาดูงานด้วย

IMG 8999Small

 

IMG 8961small