IMG 4280

 

                                         ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17  เข้าร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ" ในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

 

IMG 4449

 

IMG 4278

 

IMG 4373

 

IMG 4397

 

IMG 4573