forweb

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพีนธ์ 2563 น.ส.ทิวา  ยานไกล รอง ผอ.สพม.17 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House  ชงโคบาน วิชาการ พ.ร. ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกุล"
อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  เพื่อแสดงและผลงานของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน