โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี จัดวิ่งการกุศล  49 ปี ขลุงรัชดา พาเพื่อนวิ่ง เพื่อโรงเรียนของพ่อ และคืนสู่เหย้า ชาวขลุงรัชดา

KRP Charity RUN :2020  ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563  รายละเอียดดังนี้

504200

สนใจสมัคร

ใบสมัคร ออนไลน์

 

504188

504196

504199