สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝาก 

รายละเอียดโครงการ