ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ขอให้โรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

          จังหวัดจันทบุรี กำหนดส่งใบสมัครไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

          จังหวัดตราด กำหนดส่งใบสมัครไปที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

         

>>คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโครงการ/กำหนดการ/ใบสมัคร<<