ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

( นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 )

โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  ช่องทางการรับสมัคร ทางเว็บไซต์  www.bj.ac.th    เบอร์โทรศัพท์  039-311170   กด 108

2. โรงเรียนศรียานุสรณ์  ช่องทางการรับสมัคร ทางเว็บไซต์  www.siya.ac.th     เบอร์โทรศัพท์  061-4564529    086-0901380  089-9363635    084-0814482

3. โรงเรียนบางกะจะ  ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์  สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 1   และ สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 4   รายละเอียดการรับสมัครที่ www.facebook.com/ bangkajaschool 

4. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์   www.bms.ac.th   ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563  เบอร์โทรศัพท์ 092-2479636

5. โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล”  ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.thamai.ac.th  หรือ https://sites.google.com/thamai.ac.th/pronline/ เบอร์โทรศัพท์ 065-4757208

6. โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.mk.thai.ac หรือ แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ เบอร์โทรศัพท์ 039-495263  , 087-6550439

7. โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/srirat2016 หรือ แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ และทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรศัพท์ 039-395260  , 086-8429666

8. โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.splw.ac.th ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เบอร์โทรศัพท์ 082-2032356

9. โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.kmps.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ 098-6907609  (ฝ่ายวิชาการ)   ,  098-8302122  ( ผอ.โรงเรียน)

10. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.nya.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 039-491061 , 088-2681650 , 089-9311706

11. โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.mtks.in ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เบอร์โทรศัพท์ 039-417196

12. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์  www.facebook.com/บ้านเล็ก-สีชมพู-โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เบอร์โทรศัพท์ 039-492037 , 081-3777990

13. โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/BorwittayakarnSchool ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เบอร์โทรศัพท์ 089-8099016 , 080-6411846

14. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/รัชดา โพส  หรือ แบบฟอร์มการรับสมัครออนไลน์ เบอร์โทรศัพท์ 039-442595 , 089-0944565

15. โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/kruewaiwitthayakhom ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เบอร์โทรศัพท์ 094-5524345  ,  087-2450178

16. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์  www.prk.ac.th/admissions เบอร์โทรศัพท์ 089-7481409

17. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.ntkp.ac.th ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563   เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เบอร์โทรศัพท์ 095-5387707

18. โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/makhamschool025 เบอร์โทรศัพท์. 039-389025

19. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์” ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ ระเบียบและแบบฟอร์มการรับสมัครออนไลน์ เบอร์โทรศัพท์ 039-434135  ,  061-9166235

20. โรงเรียนสอยดาววิทยา ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์  www.soidao.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 039-381140

21. โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ http://wow.in.th/E2iP เบอร์โทรศัพท์ 039-497546

22. โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ gg.gg/kkws2563 เบอร์โทรศัพท์ 086-7935279

23. โรงเรียนคลองพลูวิทยา ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/Klongplu Wittaya  School เบอร์โทรศัพท์ 039-493547 , 093-9230699 , 089-5456192 (ผอ.)

โรงเรียนในจังหวัดตราด

24. โรงเรียนตราษตระการคุณ ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.tkschool.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ 064-5265545

25. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.tratedu.net/admission เบอร์โทรศัพท์ 039-511209

26. โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.tratsansern.com ระบบการรับสมัครจะเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เบอร์โทรศัพท์ 090-7652981

27. โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ เบอร์โทรศัพท์ 096-8786181 (ครูนฤมล)  , 094-4289993 (ครูเดชวัตร)

28. โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.khownoischool.com เบอร์โทรศัพท์ 086-1135005

29. โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/ Aowyaipittayakarn-School เบอร์โทรศัพท์ 039-610388 , 086-3500872

30. โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เบอร์โทรศัพท์ 039-510872 (โรงเรียน) , 084-3620259 (ผอ.)

31. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.ky.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 039-581192

32. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.ksw.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 039-619095

33. โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/Satowittrat/ (Facebook โรงเรียน) เบอร์โทรศัพท์ 064-9577658 (ครูบุรินทร์) , 092-2710442 (ครูวาสนา) , 095-6694319 (ครูศิริลักษณ์)

34. โรงเรียนประณีตวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์  Facebook โรงเรียนประณีตวิทยาคม เบอร์โทรศัพท์ 085-0819886

35. โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/ PR.Boraiwit เบอร์โทรศัพท์ 039-591043  , 086-2633741

36. โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์  https://www.facebook.com/nongbonwit เบอร์โทรศัพท์ 039-610954 , 082-9183567 

37. โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.laemngob.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 039-597020

38. โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์ www.kohkoodwit.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 092-3324366

39. โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม ช่องทางการรับสมัคร  ทางเว็บไซต์  แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์  เบอร์โทรศัพท์ 094-0205044