สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

       ที่อยู่:  เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่

             อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

                     หมายเลขโทรศัพท์ : 039-314402-3            

หมายเลขโทรสาร :   039-314402-3 ต่อ 20

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.https://www.facebook.com/sesa17   แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗