ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 42
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสํานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 224
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีตหน้าอาคารสํานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําเอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 178