hdd

   สพม. 17 โดย ดร.สมศักดิ์ ทองเนียน ผอ.สพม.17 นำผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่

ณ สพม.30 ซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก เป็นอันดับ 4 ของประเทศ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 เป็นอย่างดีและให้ความรู้ในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของสพม.30  และพาคณะเข้าชมกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในด้านต่างๆ

 

 

 

สามารถดูภาพทั้งหมดที่อัลบัมภาพกิจกรรม