รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

จังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียน
จันทบุรี มะขาม มะขาม มะขามสรรเสริญ
แก่งหางแมว ขุนซ่อง แก่งหางแมวพิทยาคาร
แหลมสิงห์ พลิ้ว แหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”
เขาคิชฌกูฎ ตะเคียนทอง คลองพูลวิทยา
พลวง คิชฌกูฎวิทยา
เมืองจันทบุรี ตลาด เบญจมานุสรณ์
โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน เครือหวายวิทยาคม
ทับไทร โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
หนองตาคง หนองตาคงพิทยาคาร
ขลุง วันยาว ขลุงรัชดาภิเษก
มาบไพ ตกพรมวิทยาคาร
ท่าใหม่ ท่าใหม่ ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
นายายอาม นายายอาม นายายอามพิทยาคม
สนามไชย มัธยมท่าแคลง
สอยดาว ทรายขาว สอยดาววิทยา
ทุ่งขนาน ทุ่งขนานวิทยา
ตราด

เขาสมิง

           

เขาสมิง เขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
ประณีต ประณีตวิทยาคม
สะตอ สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เมืองตราด ห้วยแร้ง เขาน้อยวิทยาคม
บ่อพลอย บ่อไร่วิทยาคม
หนองบอน หนองบอนวิทยาคม
เกาะช้าง เกาะช้าง เกาะช้างวิทยาคม
เกาะกูด เกาะกูด เกาะกูดวิทยาคม
แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบวิทยาคม
คลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่วิทยาคม