newwebsite

เมนูเผยแพร่ข้อมูล

ธนาคารความรู้ สพม.17

ไม่พบฟีด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
10/06/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
14/05/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
12/04/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
12/03/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
13/02/63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...

นิเทศติดตามฯ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 21

Yesterday 87

Week 984

Month 2870

All 278020

Currently are 32 guests and no members online

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  (รอบสอง ระดับประเทศ)

1.ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบสอง ระดับประเทศ)

2. เอกสารแนบ 2 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 วิชาคณิตศาตร์ ระดับมัธยมศึกษา

3. เอกสารแนบ 5 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562