ทรงพระเจริญ ร.9 5 ธ.ค. 2462

เมนูเผยแพร่ข้อมูล

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 5

Yesterday 113

Week 5

Month 1405

All 227623

Currently are 20 guests and no members online

       ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ประกาศจัดสรรที่เรียน

จัดสรรที่เรียน จังหวัดจันทบุรี

    ๑. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

       ๑.๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

       ๑.๒ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

       ๑.๓ โรงเรียนสอยดาววิทยา

    ๒. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

       ๒.๑ โรงเรียนเบญจมนุสรณ์

       ๒.๒ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

จัดสรรที่เรียน จังหวัดตราด

    ๑.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

      ๑.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

      ๑.๒ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร

    ๒. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

     ๒.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

     ๒.๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม