สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สถานที่ตั้ง ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-4402-3

กลุ่มอำนวยการ:: โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-3886-905 Email Addess : director.sesa17@gmail